Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

30/11/2017: Για όσους λείπουν

Φυσική
1. Τ.Ε. σελ. 51-54
2. Επανάληψη στην ενότητα Ενέργεια. Τη Δευτέρα θα κάνουμε Φυσική(προφορική επανάληψη) αντί Μαθηματικών και την Τρίτη γραπτό επαναληπτικό.

Γεωγραφία
1. Έγινε test στο κεφάλαιο 8
2. Κ.Β. σελ. 35-37
3. Τ.Ε. σελ. 15

Ιστορία
1. Κ.Β. σελ. 36-37
2.Τ.Ε. σελ.14, ασκ. 1+2( γραπτά στο τετράδιο)

Μαθηματικά
Λύθηκαν οι ασκήσεις από το Κ.Β και το Τ.Ε.