Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν

                                                              Δευτέρα 20/11/2017
ΓΛΩΣΣΑ
1)   Έγινε διάβασμα και σχολιασμός των κειμένων για το Πολυτεχνείο Κ.Β. σελ.66-70.
2)   Έγινε αναφορά στη Χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού λόγω της ημέρας του παιδιού.
3)   Ανάγνωση κειμένου στο Κ.Β. σελ. 69-70 (για την επόμενη μέρα)
4)   Γραπτή εργασία την 3η μπιλίτσα στο Κ.Β. σελ.70, στο τετράδιο Γλωσσικών δραστηριοτήτων (για την επόμενη μέρα).
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1)   Μοιράστηκαν οι εργασίες στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά και έγινε επανάληψη στην στογγυλοποίηση.
2)  ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: Γράφω 5 εννιαψήφιους αριθμούς στο τετράδιο Μαθηματικών και τους στρογγυλοποιώ τον πρώτο στη Μονάδα, το δεύτερο στη Δεκάδα, τον τρίτο στην Εκατοντάδα, τον τέταρτο στη Μονάδα Χιλιάδων και τον πέμπτο στην Δεκάδα Χιλιάδων.

                               ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ!!!!