Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν

Τρίτη  21/11/17
ΓΛΩΣΣΑ
1)   Διαβάστηκαν εργασίες των παιδιών .
2)   Σχέδιο εργασίας με θέμα τα ζώα: Η ομάδα 1 θα ασχοληθεί με τα αδέσποτα, η ομάδα 2 με τις φιλοζωικές εταιρίες και τη δράση τους, η ομάδα3 με τη φροντίδα των κατοικίδιων (σκυλιά- γατιά), η ομάδα 4  με τη φροντίδα ψαριών και πουλιών. Τέλος η ομάδα 5 θα ασχοληθεί με το κομμάτι: Φύλαξη ζώων όταν λείπουμε και ταξίδια με τα ζώα.
3)   Τ.Ε. σελ.33-34, ασκ. 3
4)   Ανάγνωση Τ.Ε. σελ. 36, ασκ.6.
5)   Ορθογραφία τα δυο πρώτα κουλουράκια από το Βασικό λεξιλόγιο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1)    Κ.Β. σελ. 36