Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Παρασκευή 1/12/17

Γλώσσα

1. Προφορική επανάληψη έγινε και παιχνίδια ομάδων.
2. Τη Δευτέρα θα γίνει γραπτό επαναληπτικό.

Μαθηματικά

1. Εξετάστηκαν οι ασκήσεις του βιβλίου και της φωτοτυπίας.
2. Για το σπίτι: α) Κ.Β. σελ. 40-41, ασκ. 1-5
β) Τ.Ε. σελ. 34, ασκ. α-β.

Γεωγραφία

Εξετάστηκαν οι ασκήσεις του Τ.Ε.

Σημείωση : Τη Δευτέρα 4/12/17 στην ώρα των Μαθηματικών θα γίνει προφορική επανάληψη Φυσικής και την Τρίτη γραπτό επαναληπτικό στη Φυσική.