Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν

Πέμπτη  14/12/2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1.   Κ.Β. σελ. 44-45
2.   Τ.Ε. σελ. 8-9, ασκ. α,β,γ,ε
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
1.   Παρουσιάσεις  εργασιών
2.   Κ.Β. σελ. 41-43
3.   Τ.Ε. σελ. 17
ΦΥΣΙΚΗ
1.   Φωτοτυπία διατροφής
ΙΣΤΟΡΙΑ

Συζήτηση για τα γραπτά επαναληπτικά