Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν                Παρασκευή  15/12/2017
  
   ΓΛΩΣΣΑ
1.         Τ.Ε. σελ. 41, ανάγνωση
2.         Τ.Ε. σελ. 42, ασκ.1
3.          Μελετώ το παιχνίδι κότσια, που έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα: Τ.Ε. σελ.43
    
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1.   Φωτοτυπία  με προβλήματα
    
  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
1.   Παρουσιάσεις εργασιών
2.   Έγιναν οι εργασίες του Τ.Ε. σελ. 16-17

Περαστικά σε όλους!!!!!!