Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν

ΓΛΩΣΣΑ           10/1/2018
1.        Ανάγνωση  σελ.77-78 Κ.Β.
2.        Ασκ.1, σελ. 78 και ασκ.2, σελ. 79.
3.        Να γνωρίζω τη θεωρία για τον ευθύ –πλάγιο λόγο, σελ. 78-79.
4.        Φτιάχνω ένα παράδειγμα ευθύ – πλάγιου λόγου στο Κ.Τ.

ΙΣΤΟΡΙΑ
1.        Κ.Β. σελ. 42-44
2.        Τ.Ε. σελ. 16, ασκ.: 1,4. Την ασκ. 2 προφορικά.

Κ.Π.Α.


1.        Κ.Β. σελ. 28-29