Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν

Πέμπτη  18 Ιανουαρίου 2018
Μαθηματικά
1.   Να ξέρω το συμπέρασμα σελ. 49 Κ.Β. και να το γράψω στο τετράδιο Μαθηματικών (το δικό μου).
2.   Τ.Ε. σελ. 12,  ασκ. α, β, γ.
3.   Κ.Β. σελ. 48
Φυσική
1.   Τ.Ε. σελ. 59-61 : Έχουν δοθεί σε φωτοτυπίες(3) στους συμμαθητές  σας  για να τα δώσουν σε όσους έλειπαν σήμερα. Κάποια απ΄ αυτά υπάρχουν σε παρουσιάσεις και στο blog.
Γεωγραφία
1.   Κ.Β. σελ. 47-49
2.   Τ.Ε. σελ. 20, ασκ.1 και 2.

3.   Η ομάδα 1 θα βρει στοιχεία για το φαράγγι του Βίκου και  η ομάδα 2 για το φαράγγι της Σαμαριάς.