Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν

                                          ΓΛΩΣΣΑ
1)      Ορθογραφία Κ.Β. σελ.16   ασκ.4
2)      Κ.Β. σελ.15 διάβασμα
3)      Ανάγνωση των κειμένων
Α) Τ.Ε σελ.53
Β) Τ.Ε σελ. 61
4) Επανάληψη στη φωτοτυπία με τα συντακτικά φαινόμενα

ΙΣΤΟΡΙΑ

1)      Επανάληψη στις σελ. 21-22 Τ.Ε.