Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν


Πέμπτη  8/2/2018 

ΦΥΣΙΚΗ

1) Έγινε γραπτό επαναληπτικό. Αυτοί που απουσίαζαν θα γράψουν όταν επιστρέψουν.

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1) Φωτοτυπία με πολλαπλασιασμό κλασμάτων και αντίστροφους αριθμούς
2) Ασκήσεις εξάσκησης στην προηγούμενη ύλη

   ΙΣΤΟΡΙΑ

1) Κ.Β. σελ. 53-54
2) Τ.Ε. σελ. 23, ασκ. 1.2 και 4 (γραπτά).


ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!