Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν

Παρασκευή  9/2/2018

Γλώσσα

Έγινε εξέταση λεξιλογίου, γραμματικής, προτάσεων και Μαθηματικών.

Μαθηματικά

1) Τ.Ε. σελ. 34-35, ασκ. α, β, γ, δ (α+β τα πρώτα), ε, στ (έγινε στην τάξη η στ).
2) Έγινε προφορική επανάληψη στον πολλαπλασιασμό κλασμάτων και στους αντίστροφους αριθμούς.

Γεωγραφία

1) Κ.Β. σελ. 53-55
2) Τ.Ε. σελ. 21, ασκ. 2, 3.
3) Τ.Ε. σελ.22, ασκ.1, 3

Θρησκευτικά 

1) Έγινε συζήτηση με βάση τις σελ. 28-32, για τα όρια και τους κανόνες.
2) Εργασίες 7 και 8 γραπτά , σελ. 34.