Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία
Τετάρτη 21/3/2018

Γλώσσα

Τετάρτη 21/3/2018

1.     Ανάγνωση κειμένων σελ.90-91 και σελ.92-93 και ποιήματος σελ. 89.
2.     Ασκήσεις: σελ.91, 2η και 3η μπιλίτσα, σελ. 93 (περίληψη κειμένου).

Ιστορία

1.     Κ.Β. σελ. 66-68
2.     Τ.Ε. σελ. 28, ασκ. 1, 3 και 4(γραπτά).

Για αύριο 22/3/18, αντί για Ιστορία κρατάμε Ανθολόγιο και Γλώσσα( β τεύχος).
           
             ΚΠΑ
1.       Σελ. 53-55