Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους λείπουν


Τρίτη 27/3/2018

Μαθηματικά

1. Κ.Β. σελ. 96-97. Γράφω το συμπέρασμα της σελ. 97, στο τετράδιο Μαθηματικών.
2. Τ.Ε. σελ. 22-23, ασκ.: α, β, γ, ε, ζ, η.
3. Κ.Β. σελ. 104-105

Φυσική

1. Κ.Β. σελ. 54-55
2. Εργασίες για το σπίτι: σελ. 86 Τ.Ε., ασκ.1, 2,  σελ. 83, ασκ. 1,2, σελ. 88 ασκ. 1,2,3
3. Πραγματοποιήθηκαν τα αντίστοιχα πειράματα. Θα τα συμπληρώσετε στο σχολείο.

Γλώσσα

1. Να κρατάμε και το β και το γ τεύχος Κ.Β.
2. Ορθογραφία από το β τεύχος ότι είχαμε σελ. 45 Κ.Β. και από τη φωτοτυπία του 1821, τελευταία παράγραφο.
3. Έγιναν οι εργασίες Ανθολογίου