Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν


                                                                               Δευτέρα  5/3/2018

Μαθηματικά

1) Έγινε επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων
2) Κ.Β. σελ. 58-59, εκτός την ασκ. 1α και 4
3) Τ.Ε. σελ. 22-23, εκτός τις ασκ. γ και δ.