Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν

Δευτέρα 22/10/2018

Γλώσσα
1) Να γράψουμε πέντε προτάσεις με τις λέξεις στη σελ. 29 Κ.Β.

Μαθηματικά
1) Κ.Β. σελ. 23-24 (εκτός τη δραστηριότητα 1, σελ. 23 Κ.Β.)
2) Τ.Ε. σελ. 21-22, ασκ. 1,3, προβλήματα 1,2

Ιστορία
1) Έγιναν οι ασκήσεις 6 και 7 από το Τ.Ε.
2) Προφορική επανάληψη αύριο στην πρώτη ενότητα

Για όσους απουσιάζουν

                                                       Τετάρτη 17/10/2018


Γεωγραφία
1) Φωτοτυπία
2) Τ.Ε. σελ. 9
3) Κ.Β. σελ. 23-25

Φυσική
1) Τ.Ε. σελ. 46 (Συμπέρασμα- Εργασίες)
2) Κ.Β. σελ. 36-37
3) Φωτοτυπία

Μαθηματικά
1) Έγινε εξάσκηση στις πράξεις δεκαδικών-φυσικών
2) Αύριο (18/10/2018), θα γίνει γραπτό επαναληπτικό.