Δασκάλα ΣΤ2 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ2 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ2 : Τελάκη Σοφία

Εισαγωγή του παραμυθιού μας


To παραμύθι του Δ3


Book titled 'Η Σταγονούλα κι ο κύκλος του νερού'Read this free book made on StoryJumper

Πολλαπλασιασμός δεκαδικών

Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού

Η 6η Μαρτίου έχει ορισθεί ως Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Την Ημέρα της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού, το σχολείο μας αφιέρωσε χρόνο  σε δράσεις - συζητήσεις - εκδηλώσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού, με στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής  κοινοτήτας και την επαγρύπνηση όλων των μελών της, για την έγκαιρη παρέμβαση, ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν οι αρνητικές της συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/bitstream/11174/17/1/PAME_EKPAID_GR.pdf