Δασκάλα ΣΤ2 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ2 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ2 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν


                                                                                            Παρασκευή  28/9/2018

ΦΥΣΙΚΗ

1) Εργασίες  σελ. 27 Τ.Ε.
2) Κ.Β. σελ. 18-19 ( με βαρύτητα σε ότι σημειώσαμε)
3) Παρακολουθήστε  τα δύο video που αφορούν τη δημιουργία και την εξόρυξη πετρελαίου από το blog ( α. Από το υπέδαφος στο σπίτι μας και β. Εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

1) Κ.Β. σελ. 18-20 με βαρύτητα στο γεωγραφικό γλωσσάρι
2) Τ.Ε. σελ. 7, ασκ. 1, 2, 3.
3) Παρακολουθήστε από το blog το αρχείο: Γεωγραφικές συντεταγμένες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να γίνουν οι παρακάτω πράξεις στο τετράδιο: 1) 124,56 Χ 3,70   2) 0,24 Χ 45  3)  6,28 Χ 0,1
 4)  45,67 Χ 3,4   5) 56,8 +  24   6) 381,29 + 326   7) 5.686,66 - 0,001    8) 35,66 - 5

Γεωγραφικές συντεταγμένες Μήκος πλάτος

Η περιφορά της γης- Οι εποχές


Εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου

Από το υπέδαφος στο σπίτι μας

Για όσους απουσιάζουν


                                                                                                                     Πέμπτη  27/9/2018

ΓΛΩΣΣΑ

1) Μελετώ τον τρόπο με τον οποίο γράφω ανακοινώσεις για ένα θέμα ( από το ιστολόγιο και από το τετράδιο γλωσσικών δραστηριοτήτων). Θα σας δοθεί σε φωτοτυπία.
2) Κ.Β. σελ. 18-19, ασκ. 2 και 4.  Η ασκ. 4  θα γραφτεί σε κόλλα με τρυπούλες.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Φωτοτυπία επανάληψης

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

1) Σελ. 17 : γεωγραφικό γλωσσάρι
2) Από το ιστολόγιο  μελετώ το αρχείο : Παράλληλοι και μεσημβρινοί κύκλοι της γης
3) Τ.Ε. σελ. 6, ασκ. 2, 3.Οι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης

Οι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης
Για όσους απουσιάζουν

Τρίτη 25/9/2018

ΓΛΩΣΣΑ

1) Κ.Β. σελ. 17, ανάγνωση κειμένου και ασκ. 1.
2) Μελετάω από το blog το αρχείο: Πώς γράφω ανακοινώσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
\
1) Ασκήσεις τετραδίου (όσοι δεν τις έκαναν)
2) Εφαρμογές 1 και 2 και ερωτήσεις για αυτοέλεγχο, σελ.18 Κ.Β.
3) Στο τετράδιό μου λύνω τους παρακάτω πολ/σμούς: α) 32,4 Χ 24,8    β) 0,24 Χ 3,09

ΙΣΤΟΡΙΑ

1) Τ.Ε. σελ. 7, ασκ. 5 (μόνο τη στήλη της Αναγέννησης).
2) Από το blog μελετώ το αρχείο: Μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης
3) Μελετώ το κεφάλαιο 2 με βάση το σχεδιάγραμμα.

Πειραιάς - Δελφοί

Για όσους απουσιάζουν

Δευτέρα 24/9/2018

ΓΛΩΣΣΑ

1) Άσκηση 5, σελ. 19 Κ.Β.
2) Ορθογραφία: σελ. 17, ασκ. 11, Τ.Ε.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1) Ασκήσεις  στο τετράδιό μου (από την Παρασκευή)
2) Τ.Ε. σελ. 15-16, ασκ.: 1α, 1γ, 1στ, 2γ, 2δ, 2στ, Προβλήματα 1 και 2.
3) Μαθαίνω τον κανόνα, Κ.Β. σελ. 18.

ΙΣΤΟΡΙΑ

1) Κ.Β. σελ. 13
2) Μελετώ το γλωσσάρι και την πηγή 2
3) Ερωτήσεις γραπτά, σελ. 15 Κ.Β.

Καλή σχολική χρονιά!


  Η   δασκάλα σας 
   Τελάκη  Σοφία