Δασκάλα ΣΤ2 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ2 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ2 : Τελάκη Σοφία

Δευτέρα 21/5/2019

Τα μαθήματα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απουσίαζαν σήμερα:

ΓΛΩΣΣΑ

1. Ανάγνωση κειμένου σελ.84 Κ.Β. (β΄ τεύχος)
2. Έκθεση σελ.88 Κ.Β. (σε κόλλα με τρυπούλες)
3. Σελ. 91 Κ.Β. Μελισσούλα. Να γνωρίζω τη θεωρία.
4. Τ.Ε. σελ. 19- ασκ.3, σελ.20 -ασκ.4 και σελ.21-ασκ.5