Δασκάλα ΣΤ2 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ2 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ2 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν

Δευτέρα 22/10/2018

Γλώσσα
1) Να γράψουμε πέντε προτάσεις με τις λέξεις στη σελ. 29 Κ.Β.

Μαθηματικά
1) Κ.Β. σελ. 23-24 (εκτός τη δραστηριότητα 1, σελ. 23 Κ.Β.)
2) Τ.Ε. σελ. 21-22, ασκ. 1,3, προβλήματα 1,2

Ιστορία
1) Έγιναν οι ασκήσεις 6 και 7 από το Τ.Ε.
2) Προφορική επανάληψη αύριο στην πρώτη ενότητα

Για όσους απουσιάζουν

                                                       Τετάρτη 17/10/2018


Γεωγραφία
1) Φωτοτυπία
2) Τ.Ε. σελ. 9
3) Κ.Β. σελ. 23-25

Φυσική
1) Τ.Ε. σελ. 46 (Συμπέρασμα- Εργασίες)
2) Κ.Β. σελ. 36-37
3) Φωτοτυπία

Μαθηματικά
1) Έγινε εξάσκηση στις πράξεις δεκαδικών-φυσικών
2) Αύριο (18/10/2018), θα γίνει γραπτό επαναληπτικό.

Για όσους απουσιάζουν

                                                                                                       Τετάρτη 10/10/2018
Μαθηματικά 
1. Δουλέψαμε πολ/σμούς και διαιρέσεις με 0,1-0,01-0,001 από τη φωτοτυπία
2. Δουλέψαμε διαιρέσεις δεκαδικών αριθμών από τη φωτοτυπία
3. Κ.Β. σελ. 21
4. Τ.Ε. σελ. 19-20, προβλήματα 1,2 και δραστηριότητα με προεκτάσεις α,β

Φυσική 
1) Κ.Β. σελ. 30-31
2) Τ.Ε. σελ. 39-40

Γεωγραφία
1) Εξετάστηκαν οι εργασίες Τ.Ε. σελ. 8
Για όσους απουσιάζουν

Γλώσσα 
Έγινε γραπτό επαναληπτικό

Φυσική
1) Κ.Β. σελ. 26- 27
2) Τ.Ε. σελ. 35-36

Ιστορία
1) Κ.Β. σελ. 16-19
2) Ερώτηση 1 προφορικά, σελ. 19 Κ.Β.

Φυσικό αέριο

Για όσους απουσιάζουν

Δευτέρα 1/10/2018

Γλώσσα
1) Να γραφτεί μια ανακοίνωση από τους μαθητές της ΣΤ τάξης προς τους γονείς τους, όπου θα προσκαλούνται για να παρακολουθήσουν την παρουσίαση ενός προγράμματος για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, το οποίο έχουν ετοιμάσει οι μαθητές της ΣΤ τάξης στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Βασιζόμαστε στο παράδειγμα που είχαμε φτιάξει στην τάξη καθώς και στο αρχείο : "ανακοινώσεις" που υπάρχει στο ιστολόγιο.
2) Φωτοτυπία επανάληψης

Μαθηματικά
1) Κ.Β. κεφάλαιο 6, εκτός από τη δραστηριότητα1 ( Πολ/σμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
2) Τ.Ε. σελ. 17-18, ασκ.: 1, 2, πρόβλημα 3 και δραστηριότητα με προεκτάσεις (μόνο την 1η μπίλια)
3) Υπάρχει σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο