Δασκάλα Ε3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα Ε3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα Ε3 : Τελάκη Σοφία
Γεωγραφία της Κρήτης                                                       Βουνά της Κρήτης
Αξιοθέατα της Κρήτης                                                          Ποτάμια της Κρήτης