Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν

ΓΛΩΣΣΑ          12/12/2017
1.  Ανάγνωση κειμένου σελ.72-73 Κ.Β.
2.  Ορθογραφία σελ.74
3.  Να ξέρω τον κανόνα σελ.74 (μέλισσα)
4.  Συμπληρώνω τους ορισμούς των λέξεων: φιλοδώρημα, φιλόλογος
5.   Συμπληρώνω την ιστορία στη σελ. 76 Κ.Β.
6.  Μελετώ τη σελ.199 από το βιβλίο Γραμματικής.
Από τη σελ. 76( ορισμοί)
Φιλότιμος: αυτός που δείχνει ευαισθησία και ενδιαφέρον για την τιμή του και την εικόνα του στην κοινωνία.
Φιλόδοξος: αυτός που αγαπάει τη δόξα και επιδιώκει να αναδειχθεί μεταξύ των άλλων ανθρώπων, δηλαδή να ξεχωρίσει.
Μαθηματικά
1.  Κ.Β. σελ. 42-43
2.  Τ.Ε. σελ. 6-7, ασκ: α- στ, β΄ τεύχος