Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Δευτέρα 27/11/2017 : Για όσους λείπουν

                                                                   Δευτέρα 27/11/2017
ΓΛΩΣΣΑ
1.   Συμπληρώθηκαν οι εργασίες στις σελίδες 56,57 και 60 Κ.Β.
2.   Ανάγνωση σελ. 61 Κ.Β.
3.   Κανόνας με μελισσούλα (να τον ξέρω) και να συμπληρώσω την ασκ.2 , σελ. 62 Κ.Β.
4.   Ορθογραφία το 4ο και προτελευταίο κουλουράκι, απ’ το βασικό λεξιλόγιο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1.   Τ.Ε. σελ.31, ασκ:στ

2.   Ασκήσεις στο τετράδιο (Πράξεις δεκαδικών αριθμών).