Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

28/11/2017: Για όσους λείπουν

Γλώσσα

1) σελ. 273-276: Ανάγνωση από το Ανθολόγιο
2) Ορθογραφία το τελευταίο κουλουράκι από το βασικό λεξιλόγιο
3) ασκ. 4, σελ: 63 Κ.Β. (Μόντυ αναλαμβάνεις την εργασία Α)
4) Επανάληψη στην ενότητα 4 ( κείμενα, γραμματική, λεξιλόγιο)

Μαθηματικά

1) Κ.Β. εργασία σελ. 39
2) Τ.Ε. σελ. 32, ασκ.  α + β
3) Φωτοτυπία, ασκ: 2+ 6Α

Φυσική
1) Κ.Β. σελ: 30-31