Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν

Τρίτη  20/2/2018

Φυσική 

1)  Έγιναν πειράματα και συμπληρώθηκαν οι σελ.70-73 του Τ.Ε., τις οποίες και πρέπει να μπορείτε να περιγράφετε. Έαν δεν τις πάρετε από συμμμαθητές σας, θα τις συμπληρώσετε στο σχολείο.

2) Δόθηκε φωτοτυπία ανακεφαλαίωσης για το πεπτικό σύστημα.

Ενημέρωση- Συζήτηση

 Έγινε ενημέρωση και  συζήτηση με θέμα τη χρήση του ασφαλούς διαδικτύου από ειδικούς, καλεσμένους του σχολείου μας και δόθηκαν έπαινοι συμμετοχής στα παιδιά για το διαγωνισμό που αφορούσε την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Δόθηκαν φυλλάδια ενημέρωσης.

Μαθηματικά

1) Επαναληπτικές ασκήσεις για τα κλάσματα έγιναν.
2) Για το σπίτι: Τ.Ε. σελ. 20-21, ασκ. β, γ, δ.