Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν


                                                                                  Τετάρτη 28/2/2018
Γλώσσα
1. Μελέτη φωτοτυπίας με ανεξάρτητες και εξαρτημένες προτάσεις
2. Ανάγνωση Ανθολογίου σελ. 232
3. Ασκ. 1,2, σελ.233.  Να απαντηθούν στο τετράδιο γλωσσικών δραστηριοτήτων.

Ιστορία 
1. Κ.Β. σελ. 58-60
2. Τ.Ε. σελ.25, ασκ. 2 και 5 γραπτά στο τετράδιο Ιστορίας

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
1. Σελ. 40-43
2. ασκ. 1-5 πάνω στο βιβλίο.