Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν


Δευτέρα  12/3/2018

Μαθηματικά

1. Έγινε  γραπτό επαναληπτικό.

Γλώσσα

1. Ανάγνωση κειμένων σελ. 34+ 36( Χωρίς την εργογραφία) + 37 (Τι είναι βιογραφικό), Κ.Β.
2. ασκ.2, σελ. 35 Κ.Β.
3. Γράφω το βιογραφικό του συγγραφέα από το βιβλίο που έχω αναλάβει , στη σκυταλοδρομία ανάγνωσης.
4.Ορθογραφία σελ.37 ΚΒ.: Βιογραφικό σημείωμα είναι..........έχει γράψει.
5. ασκ.3, σελ. 65-66 Τ.Ε. : α΄συνθετικό: συν,  β' συνθετικά: μαθητής, γράμμα, λογίζομαι, πάσχω. σωρεύω. ρέω.