Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα ΣΤ3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα ΣΤ3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν


                                                                     Τετάρτη  7/3/2018

Την 3η και 4η ώρα οι μαθητές παρακολούθησαν  θεατρική παράσταση.

Ιστορία

1) Κ.Β. σελ. 61-63
2) Τ.Ε. σελ..26, ασκ. 1,3.
Οι ομάδες 1 και 2 συγκεντρώνουν στοιχεία για την περίοδο της Αραβοκρατίας στην Κρήτη.

Κ.Π.Α.

Σελ. 46-48